Sprawa o rozwód

Kompleksowa obsługa prawna w mieście Łódź

Jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką podejmują niektórzy małżonkowie jest decyzja o separacji lub rozwodzie. Wynika ona z różnych powodów. Najczęściej wpływ na to ma fakt, że mimo trudnych i niekończących się rozmów z partnerem, nie możemy osiągnąć porozumienia w wielu istotnych kwestiach, kłócimy się i trzymamy swoich racji. Ten stan rzeczy wpływa frustrująco nie tylko na małżonków, ale często także na dzieci, które są świadkami negatywnych relacji między rodzicami. Decyzja o rozwodzie powinna być jednak ostatecznością. Jeśli już do niej dojdzie, kompleksową pomoc prawną w mieście Łódź w zakresie spraw rozwodowych oferuje adwokat Monika Walińska.

Rozwód – kiedy jest możliwy?

Aby można było uzyskać rozwód musi być spełniony warunek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia współmałżonków. Oznacza to, że między małżonkami ustały wszelkie więzi fizyczne, psychiczne i majątkowe, które są typowe dla normalnie funkcjonującego związku małżeńskiego. O rozwód może wystąpić każdy z małżonków. Przy konstruowaniu pozwu swoją pomoc oferuje łódzka kancelaria adwokacka, ponieważ dobre przygotowanie pozwu zwiększa szansę na skuteczne i sprawne przeprowadzenie postępowania rozwodowego. Możliwe rozstrzygnięcia są następujące:

  • rozwód bez orzekania o winie małżonków – na zgodny wniosek stron sprecyzowany w pozwie rozwodowym lub w toku postępowania,
  • rozwód stwierdzający winę obojga małżonków,
  • rozwód wskazujący wyłącznie winę jednego z małżonków.

Adwokat Łódź – pełna dyskrecja w sprawach o rozwód

Jeśli klient uzna, że nie ma już szans na dalsze trwanie małżeństwo i odbudowę dotychczasowej więzi psychicznej i fizycznej, wówczas może swoją sprawę powierzyć dobremu i skutezcnemu adwokatowi zajmującemu się rozwodami. Na terenie Łodzi taką pomoc świadczy Monika Walińska, która od początku swojej pracy zawodowej specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Pomaga klientowi przejść przez ten trudny etap w życiu od momentu podjęcia decyzji o rozwodzie i napisania pozwu po postępowanie sądowe, podział majątku czy zasądzenie alimentów. Adwokat Monika Walińska zapewnia pełną dyskrecję na każdym etapie sprawy rozwodowej powierzonej jej przez klienta z Łodzi.