Sprawy rodzinne


Empatia i troska o klienta

Prawo rodzinne i opiekuńcze wymaga od adwokata szczególnej wrażliwości, bowiem często dotyczy najmłodszych członków rodziny, czyli dzieci. Dlatego ważne jest odpowiednie postępowanie, aby osiągnąć efekt, który będzie wiązał się z jak najmniejszą krzywdą dla dziecka. Powierzenie spraw rodzinnych kancelarii adwokackiej Moniki Walińskiej z Łodzi to pewność, że klienci spotkają się ze zrozumieniem i uzyskają wsparcie prawne w każdym stadium postępowania. Osoby, których sprawy prowadzi kancelaria adwokacka mogą liczyć na wrażliwość i pełną dyskrecję, zgodnie z zasadami kodeksu etycznego obowiązującego każdego adwokata. Mieszkańcy Łodzi i okolic mogą zgłaszać się ze swoimi problemami do kancelarii, mając gwarancję, że zostaną profesjonalnie i skutecznie obsłużeni.

Problematyka prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prawo rodzinne to szerokie spektrum problemów. Adwokat Monika Walińska zajmuje się sprawami rodzinnymi dotyczącymi m.in.:

  • rozwodów, separacji lub unieważnienia małżeństwa,
  • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
  • alimentów i kontaktów z dziećmi,
  • ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa,
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej,
  • podziału majątku wspólnego lub rozliczenia konkubinatu.

Oprócz tego kancelaria miała okazję reprezentować klientów z miasta Łódź również m.in. w takich sprawach z prawa rodzinnego jak: przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, opieka i kuratela, zgoda na wyjazd dziecka na stałe za granicę, zgoda na paszport.

Skuteczny adwokat rodzinny w Łodzi

Łódź i okolice to obszar działania adwokat Moniki Walińskiej. Sprawy rodzinne, które do niej trafiają są bardzo wnikliwie analizowane. Zasadą nadrzędną jest zdobycie zaufania klienta. Każda osoba, która powierzy łódzkiemu adwokatowi swoją sprawę z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego może liczyć na profesjonalną reprezentację przed sądem. Interes klienta i dążenie do osiągnięcia wyniku, który będzie go zadawalał jest celem nadrzęnym adwokat Walińskiej.