Alimenty

Środki na pokrycie potrzeb dzieci, rodziny i małżonków

Jedną z najczęściej prowadzonych przez adwokat Monikę Walińską spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są powództwa o alimenty. Aby uzyskać, obniżyć lub zmniejszyć wysokość alimentów klienci korzystają z bogatej wiedzy i doświadczeń adwokata. Sprawami alimentacyjnymi dla mieszkańców Łodzi i okolicznych miejscowości zajmuje się Kancelaria adwokacka Moniki Walińskiej. Alimenty to środki finansowe, które mają na celu pokrycie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, rodziców i małżonków. Osobami uprawnionymi do ich otrzymywania nie są bowiem tylko małoletnie dzieci. O to zabezpieczenie finansowe mogą wnioskować również dzieci pełnoletnie, które kontynuują naukę, jak również rodzice czy były małżonek, jeśli żyją w niedostatku. Do płacenia alimentów zobowiązany jest nie tylko rodzic, ale w niektórych przypadkach także dziadkowie, dorosłe dzieci albo były małżonek.

Pomoc adwokata dla mieszkańców Łodzi i okolic

W zakresie spraw alimentacyjnych adwokat Monika Walińska może zaproponować klientom z miasta Łódź pomoc m.in. w postaci:

  • sporządzenia pozwu o alimenty,
  • przygotowania pozwu o zmianę lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • zastępstwa przed sądem w sprawie uzyskania alimentów od rodzica/rodziców na rzecz dzieci,
  • zastępstwa przed sądem w sprawie płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka,
  • zastępstwa przed sądem w sprawie zasądzenia alimentów od dziadków na rzecz wnuków,
  • zastępstwa przed sądem w sprawie uzyskania alimentów od zstępnych na rzecz rodziców.

Pomoc łódzkiego adwokata to przede wszystkim skuteczne udowodnienie przed sądem bieżących, comiesięcznych wydatków, które mogą zwiększyć szansę na uzyskanie oczekiwanej kwoty alimentów. Ich wiarygodne udokumentowanie poprzez rachunki, zaświadczenia o zarobkach i inne dokumenty będzie miało wpływ zarówno na zmniejszenie, jak i na zwiększenie alimentów lub na uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Porady alimentacyjne dla uprawnionych i płacących alimenty

Oprócz wyżej wymienionych czynności do adwokat Moniki Walińskiej można zgłosić się w kwestii porady prawnej w zakresie alimentów. To pomoc prawna dedykowana klientom z miasta Łódź - zarówno tym, którzy zostali wezwani do płacenia alimentów, jak tym, którzy chcieliby wnioskować o ich przyznanie, obniżenie lub zwiększenie.