Sprawy karne

Reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżonych

Mieszkańcy Łódzi i okolic, którzy potrzebują pomocy w zakresie prawa karnego, mogą zwrócić się do kancelarii adwokackiej Moniki Walińskiej w Łodzi. Adwokat Monika Walińska świadczy usługi obejmujące zarówno obronę oskarżonych, jak i reprezentowanie strony pokrzywdzonej. W zależności od rodzaju zleconej sprawy, adwokat może występować w charakterze obrońcy oskarżonych, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych lub oskarżyciela prywatnego na każdym etapie postępowania dbając o skuteczną reprezentację klienta.

Prawo karne - zakres spraw

W ramach prawa karnego kancelaria adwokacka Moniki Walińskiej oferuje klientom z Łodzi następujące usługi prawne:

  • pomoc prawna osobie zatrzymanej,
  • obrona w sprawach karnych dotyczących m.in. posiadania narkotyków lub obrotu narkotykami, przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, przestępczości zorganizowanej, przestępstw przeciwko mieniu,
  • pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym - np. ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych m.in. w sprawach o przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, występowanie w roli oskarżyciela.

Adwokat prawo karne Łódź

Adwokat Monika Walińska służy pomocą mieszkańcom Łodzi i okolic, którzy zostali oskarżeni o spowodowanie wypadków drogowych, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, oszustwa, wyłudzenia, kradzieże, pobicia, jak również pokrzywdzonym w/w przestępstwami. Łapownictwo, płatna protekcja, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu czy skarbowe to również sprawy karne, które może skutecznie prowadzić kancelaria mecenas Walińskiej. Zajmuje się także prowadzeniem spraw karnych już na etapie postępowania przygotowawczego policji lub prokuratury. Na pomoc adwokata z Łodzi możesz liczyć na każdym etapie postępowania karnego.