Adwokat Łódz - cennik


Honorarium za świadczenie pomocy prawnej jest ustalane umową zlecenie zwartą z klientem. Jego wysokość zależy od szeregu czynników takich jak: charakter sprawy, stopień jej skomplikowania i potencjalna ilość terminów sądowych. Istotne znaczenie ma również moment wstąpienia pełnomocnika do postępowania.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Walińskiej dopuszcza 2 rodzaje systemów ustalania honorarium. Pierwszym jest ryczałt, który polega na uiszczeniu jednorazowej opłaty z góry. W takim przypadku wysokość honorarium nie ulega zmianie w trakcie prowadzenia sprawy. Drugi rodzaj systemu wynagrodzenia to częściowe honorarium warunkowe (success fee). Z uwagi na ograniczenia, jakie wynikają z kodeksu etyki adwokackiej, część wynagrodzenia jest uiszczana przez klienta z góry, natomiast po pozytywnym zakończeniu sprawy sądowej następuje płatność pozostałej kwoty, ustalanej jako procent uzyskanego w sądzie odszkodowania bądź zadośćuczynienia.

Różne formy płatności

Adwokat Monika Walińska dopuszcza również płatność wynagrodzenia w ratach oraz wynagrodzenie godzinowe płatne z dołu. Ten rodzaj systemu rozliczeń jest głównie przewidziany w sprawach gospodarczych, w której stroną umowy jest przedsiębiorca.

Ponadto adwokat Monika Walińska świadczy pomoc prawną w ramach współpracy z fundacją Centrum Praw Kobiet – Oddział w Łodzi, gdzie udziela porad prawnych kobietom dotkniętym przemocą domową oraz tym, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.